Skip to content

การจัดการความเสี่ยงคืออะไร

การจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการในการลดหรือบรรเทาความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์และใช้ประโยชน์จากโอกาสเชิงบวก เริ่มต้นด้วยการระบุและประเมินความเสี่ยง ตามด้วยการใช้แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดในการติดตามตรวจสอบและลดความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

 

คำแนะนำสำหรับพอร์ทัล

การจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนสำหรับเนื้องานที่มีความสำคัญที่ต้องให้คำแนะนำ โดยพอร์ทัลนี้มีเป้าหมายเพื่อให้แนวทางและแหล่งข้อมูลในสองเรื่องดังต่อไปนี้:

ความเสี่ยงและการดำเนินการกับทุ่นระเบิด

การจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานของการดำเนินการกับทุ่นระเบิดในทุกๆ มิติ

ความเสี่ยงและการดำเนินการกับทุ่นระเบิด

 

5554
ในปี 2019 มีผู้บาดเจ็บล้มตายจากทุ่นระเบิด/ERW ที่บันทึกได้อย่างน้อย 5,554 คน: มีผู้เสียชีวิต 2,170 คน บาดเจ็บ 3,357 คน และผู้เสียชีวิต 27 คนไม่ทราบสถานะการอยู่รอด.
80 %
ผู้เสียชีวิตจากทุ่นระเบิด/ERW ที่บันทึกไว้ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน 80% ซึ่งทราบสถานะของพวกเขา.
43 %
ในปี 2019 เด็กคิดเป็น 43% ของการเสียชีวิตของพลเรือนทั้งหมดที่ทราบอายุ. ผู้ชายและเด็กชายคิดเป็น 85% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่ทราบเรื่องเพศ.

กระสุน

การระเบิดโดยไม่ได้วางแผนที่ไซต์งานด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ (UEMS)

เหตุการณ์เหล่านี้แพร่หลายและเพิ่มมากขึ้น: มีการบันทึกเหตุการณ์มากกว่า 623 ครั้งในอย่างน้อย 106 ประเทศและดินแดนระหว่างปี 1979 ถึงธันวาคม 2019

อาวุธยุทโธปกรณ์ระเบิด

การกวาดล้างทุ่นระเบิดในปี 2019 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2020 57 รัฐและอีกสามพื้นที่ถูกปนเปื้อนจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทั่วโลก.3

อย่างน้อย 123,375 ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลถูกเคลียร์และทำลายไปในปี 2019.

พอร์ทัลคำถาม

เนื่องจากการจัดการความเสี่ยงอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน บางครั้งจึงไม่ได้มีคำตอบเตรียมไว้ให้สำหรับทุกเรื่อง ติดต่อเราโดยใช้พอร์ทัลคำถามและเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาคำตอบ

พอร์ทัลคำถาม